Podstawowe pojęcia - Digital - Usługi Archiwizacyjne

Digital - VHS na DVD
ul. Znicza 21
04-121 Warszawa
Digital - VHS na DVD
ul. Paczkowska 26
50-503 Wrocław
Digital - VHS na DVD
ul. Olbrachtowska 48
54-063 Wrocław
Przejdź do treści

Podstawowe pojęcia

Zagadnienia > Samodzielne przegrywanie kaset
AC3
Dolby Digital AC3 jest metodą stratnej kompresji dźwięku, który obsługuje 5.1 kanałowy dźwięk przestrzenny.
Artefakte
Artefakty (bloki) widoczne są odchylenia od oryginalnego obrazu. Te występują, gdy podczas kompresji wyświetlone dla ludzkich oczu istotne dane zostały utracona. Może być to spowodowane z jednej strony zbyt niską szybkość transmisji danych lub algorytm kompresji jest nieodpowiedni. Również podczas dekompresji mogą pojawiać się artefakty, jeśli komputer nie jest wystarczająco silny.
AVCHD
AVCHD to system opracowany przez Panasonic i Sony dla kamer cyfrowych, co pozwala za pomocą MPEG-4 AVC kodowanie / H.264 do 720p i 1080i nagrywać sygnały na małych DVD 8cm, dyskach twardych i karty pamięci SD. Na płycie DVD w średniej kompresji zmieścić około 20 minut materiału. Maksymalna szybkość danych wynosi 24 Mbps, a maksymalna rozdzielczość 1920 x 1080. Tryby 720p 24, 50 i 60 klatek są również przewidziane.
AVI
Oznacza "Audio Video Interleave" - i to format plików wideo dla systemu Windows.Rozszerzenie pliku * .AVI nie mówi nic na temat metody kompresji obrazu wideo.
Bit
Najmniejsza ilość danych definiowanych cyfrowo. Osiem bitów tworzy bajt. Jest to jednostka miary, takie jak przy szybkości transmisji danych  (kilobitów / lub megabitów Kb / Mb)
Blue Screen
Wariant sposobu klucza chrominancji. Jak sama nazwa mówi, jest to jednolite niebieskie tło. Jest używany, nakręcony przed i potem służy jako "zastępczy" dla wszelkich innych, które należy wprowadzić w scenach retrospekcji tła (filmów lub zdjęć).
Blur
Filtr który mieszając kolory sąsiadujących pikseli w promieniu do efektu, który można określić jako "miękki".
Capturing
Zeskanowania sygnałów wideo i zapisywania danych na dysku twardym. Faktycznie, termin ten jest oparty na digitalizacji analogowych danych wideo.
CBR
W kompresji przepływności (CBR) pobiera plik wideo w całej stałej szybkości transmisji danych.
Chroma Key
W tym sposobie przedmiot lub podmiot jest wykonany w przedniej płaskiej powierzchni. Do przetwarzania końcowego, powierzchnia może być wyeliminowany z powodu unikalnego koloru. Następnie sfilmowany obiekt może być "wciśnięty" do innego tła.
Chrominacja
Sygnał koloru (U, V) do Luminacji w przeciwieństwie do (Y), która reprezentuje wyjaśnione w kolorów YUV przestrzeni, czarny / biały sygnału.
Codec - Kodek
Kod kodeka odnosi się do zasady kompresji nieskompresowanego wideo i / lub strumienia audio według określonego algorytmu i deszyfrowania
Datenrate - szybkość transmisji danych
Ilość danych na jednostkę czasu, takich jak strumienia wideo (często określane również jako bit rate), zwykle w Kbit / sKbit / s  KB / SKB / s Mbit / sMbit / s  lub MB / SMB / s - w zależności od rozmiaru.
Datenstrom - strumień danych
Podstrumień danych (mierzony megabitów na sekundę) jest zdefiniowana jako ilość danych, które są generowane podczas digitalizacji obrazu wideo w pewnej jednostce czasu i w ten sposób mogą być przetwarzane w systemie.Całkowity strumień danych nagrania składnik składa się z poszczególnych strumieni danych luminancji i dwa sygnały różnicowe koloru
Digital 8
Nowo opracowany system od Sony (1999). Umożliwia zapis cyfrowy wideo i audio na komercyjnych Video8 / Hi8 na kasety.
DivX
Kodek DivX zainstalowany w systemie dla wielu różnych systemów operacyjnych są dostępne za darmo, DivX jest to dobry sposób na dotarcie do szerokiego grona odbiorców i do kompresji jakość obrazu.
DV
to skrót od Digital Video i opisuje z jednej strony standard dla nowego systemu pasów (jak HI 8 lub VHS), a także nowe metody kompresji i dekompresji dla danych wideo z dźwiękiem
Equalizer
Korektor jest podstawowym filtrem audio z różnych zakresów częstotliwości. Przez dźwięk są specjalnie wzmocnione lub osłabione poszczególne zakresy częstotliwości.
Firewire
Jest to uniwersalny system magistrali pierwotnie opracowany przez Apple do transmisji danych cyfrowych. Jest ona zdefiniowana przez okres do 16 fizycznych urządzeń, które mogą być rozdzielone aż do 4,5 m długości kabla.
Frame - ramka
Pojedynczy obraz. W rzeczywistości chodzi o wideo rozmiar (rozdzielczosć)
FullHD
FullHD jest synonimem pełnej wysokiej rozdzielczości HD 1920 × 1080. FullHD / 1080 jest to stadard z różnych urządzeń, takich jak telewizory HD oraz kamer HD.
Gamma
Krzywa gamma oznacza dystrybucję koloru wszystkich tonów średnich między czarnym i punktu bieli obrazu.
HDMI
High Definition Multimedia Interface - Interfejs cyfrowy umożliwiający transmisję wysokiej rozdzielczości nieskompresowanych danych wideo.
Keyframe
Klatka kluczowa jest to klatka / obrazu, który, jak sama nazwa wskazuje, zawiera kluczowe informacje. Klatka kluczowa jest potrzebne w różnych obszarach o podobnym znaczeniu.
Kompression
Kompresja jest sztuką możliwego niewidzialnego redukcji danych.
Luminanz - Luminacja
Jest to czarno-biały sygnał (luminancji, Y) w przestrzeni kolorów YUV.
MJPEG
skrót od "Joint Picture Expert Group Motion" to metoda kompresji - format pliku i zależy od sprzętu, który jest używany w analogowych systemach. Zaletą tej metody jest od dawna w stosunku do wariantów MPEG, możliwość cięcia z dokładnością do ramki. Wadą jest jednak, że wielu producentów opracowało wzajemnie niekompatybilne wersje w tym formacie.
MPEG
Motion Picture Experts Group - Grupa ta rozwija międzynarodowe standardy kompresji, które noszą nazwę tej grupy.
NTSC
Między innymi w standardzie telewizji USA różni się od standardu w naszym standardzie PAL głównie przez następujące właściwości: 525 linii telewizyjnych, 480 widoczne. 60 klatek na sekundę.Kolorowy wyświetlacz jest wykonywana za pomocą YIQ.
PAL
PAL obowiązujący w Polsce standard telewizji. Określa ona 625 linii, które przenoszą 576 informacje w nim. Częstotliwość wyświetlania wynosi 50 klatek na sekundę. Kolory są przekazywane w systemie YUV.
Pixel
(Od Picture Element) piksel jest najmniejsza jednostka kolor obrazu cyfrowego. Wiele pikseli tworzą jedną linię. Więcej pikseli (w linii) pełny obraz.
Preview
Podgląd filmu
RGB
RGB zestawy przestrzeni kolorów, każdy widoczne pikseli trzech składników wraz R (red), zielony (g) i niebieski (b). Jeśli chcesz uzyskać realistyczne odwzorowanie kolorów na komputerze, każdy z tych składników Otoczenie musi mieć co najmniej 256 wartości.
SVCD
oznacza Super Video CD. CD zawierające od 35 do 80 minut w formacie MPEG-2
Timeline
Część programów do edycji wideo wykorzystuje na pulpicie linię czasu, na której klipy (audio, wideo, efekty) są umieszczone.
VBR
Zmienna wielkość danych na jednostkę czasową używanej podczas kompresji. 
WMV
Rozszerzenie pliku ".wmv" oznacza "Windows Media Video" - pliki wideo zakodowane Windows Media kodek. Windows Media opracowany przez Microsoft i ma kilka kodeków audio i wideo
Wróć do spisu treści