Podstawowe pojęcia - Digital

Digital logo
Usługi archiwizacyjne
Przejdź do treści

Podstawowe pojęcia

Zagadnienia > Samodzielne przegrywanie kaset
Dolby Digital AC3 jest metodą stratnej kompresji dźwięku, który obsługuje 5.1 kanałowy dźwięk przestrzenny.
AC3
Artefakty (bloki) widoczne są odchylenia od oryginalnego obrazu. Te występują, gdy podczas kompresji wyświetlone dla ludzkich oczu istotne dane zostały utracona. Może być to spowodowane z jednej strony zbyt niską szybkość transmisji danych lub algorytm kompresji jest nieodpowiedni. Również podczas dekompresji mogą pojawiać się artefakty, jeśli komputer nie jest wystarczająco silny.
Artefakte
AVCHD to system opracowany przez Panasonic i Sony dla kamer cyfrowych, co pozwala za pomocą MPEG-4 AVC kodowanie / H.264 do 720p i 1080i nagrywać sygnały na małych DVD 8cm, dyskach twardych i karty pamięci SD. Na płycie DVD w średniej kompresji zmieścić około 20 minut materiału. Maksymalna szybkość danych wynosi 24 Mbps, a maksymalna rozdzielczość 1920 x 1080. Tryby 720p 24, 50 i 60 klatek są również przewidziane.
AVCHD
Oznacza "Audio Video Interleave" - i to format plików wideo dla systemu Windows.Rozszerzenie pliku * .AVI nie mówi nic na temat metody kompresji obrazu wideo.
AVI
Najmniejsza ilość danych definiowanych cyfrowo. Osiem bitów tworzy bajt. Jest to jednostka miary, takie jak przy szybkości transmisji danych  (kilobitów / lub megabitów Kb / Mb)
Bit
Wariant sposobu klucza chrominancji. Jak sama nazwa mówi, jest to jednolite niebieskie tło. Jest używany, nakręcony przed i potem służy jako "zastępczy" dla wszelkich innych, które należy wprowadzić w scenach retrospekcji tła (filmów lub zdjęć).
Blue Screen
Filtr który mieszając kolory sąsiadujących pikseli w promieniu do efektu, który można określić jako "miękki".
Blur
Zeskanowania sygnałów wideo i zapisywania danych na dysku twardym. Faktycznie, termin ten jest oparty na digitalizacji analogowych danych wideo.
Capturing
W kompresji przepływności (CBR) pobiera plik wideo w całej stałej szybkości transmisji danych.
CBR
W tym sposobie przedmiot lub podmiot jest wykonany w przedniej płaskiej powierzchni. Do przetwarzania końcowego, powierzchnia może być wyeliminowany z powodu unikalnego koloru. Następnie sfilmowany obiekt może być "wciśnięty" do innego tła.
Chroma Key
Sygnał koloru (U, V) do Luminacji w przeciwieństwie do (Y), która reprezentuje wyjaśnione w kolorów YUV przestrzeni, czarny / biały sygnału.
Chrominacja
Kod kodeka odnosi się do zasady kompresji nieskompresowanego wideo i / lub strumienia audio według określonego algorytmu i deszyfrowania
Codec - Kodek
Ilość danych na jednostkę czasu, takich jak strumienia wideo (często określane również jako bit rate), zwykle w Kbit / sKbit / s  KB / SKB / s Mbit / sMbit / s  lub MB / SMB / s - w zależności od rozmiaru.
Datenrate - szybkość transmisji danych
Podstrumień danych (mierzony megabitów na sekundę) jest zdefiniowana jako ilość danych, które są generowane podczas digitalizacji obrazu wideo w pewnej jednostce czasu i w ten sposób mogą być przetwarzane w systemie.Całkowity strumień danych nagrania składnik składa się z poszczególnych strumieni danych luminancji i dwa sygnały różnicowe koloru
Datenstrom - strumień danych
Nowo opracowany system od Sony (1999). Umożliwia zapis cyfrowy wideo i audio na komercyjnych Video8 / Hi8 na kasety.
Digital 8
Kodek DivX zainstalowany w systemie dla wielu różnych systemów operacyjnych są dostępne za darmo, DivX jest to dobry sposób na dotarcie do szerokiego grona odbiorców i do kompresji jakość obrazu.
DivX
to skrót od Digital Video i opisuje z jednej strony standard dla nowego systemu pasów (jak HI 8 lub VHS), a także nowe metody kompresji i dekompresji dla danych wideo z dźwiękiem
DV
Korektor jest podstawowym filtrem audio z różnych zakresów częstotliwości. Przez dźwięk są specjalnie wzmocnione lub osłabione poszczególne zakresy częstotliwości.
Equalizer
Jest to uniwersalny system magistrali pierwotnie opracowany przez Apple do transmisji danych cyfrowych. Jest ona zdefiniowana przez okres do 16 fizycznych urządzeń, które mogą być rozdzielone aż do 4,5 m długości kabla.
Firewire
Pojedynczy obraz. W rzeczywistości chodzi o wideo rozmiar (rozdzielczosć)
Frame - ramka
FullHD jest synonimem pełnej wysokiej rozdzielczości HD 1920 × 1080. FullHD / 1080 jest to stadard z różnych urządzeń, takich jak telewizory HD oraz kamer HD.
FullHD
Krzywa gamma oznacza dystrybucję koloru wszystkich tonów średnich między czarnym i punktu bieli obrazu.
Gamma
High Definition Multimedia Interface - Interfejs cyfrowy umożliwiający transmisję wysokiej rozdzielczości nieskompresowanych danych wideo.
HDMI
Klatka kluczowa jest to klatka / obrazu, który, jak sama nazwa wskazuje, zawiera kluczowe informacje. Klatka kluczowa jest potrzebne w różnych obszarach o podobnym znaczeniu.
Keyframe
Kompresja jest sztuką możliwego niewidzialnego redukcji danych.
Kompression
Jest to czarno-biały sygnał (luminancji, Y) w przestrzeni kolorów YUV.
Luminanz - Luminacja
skrót od "Joint Picture Expert Group Motion" to metoda kompresji - format pliku i zależy od sprzętu, który jest używany w analogowych systemach. Zaletą tej metody jest od dawna w stosunku do wariantów MPEG, możliwość cięcia z dokładnością do ramki. Wadą jest jednak, że wielu producentów opracowało wzajemnie niekompatybilne wersje w tym formacie.
MJPEG
Motion Picture Experts Group - Grupa ta rozwija międzynarodowe standardy kompresji, które noszą nazwę tej grupy.
MPEG
Między innymi w standardzie telewizji USA różni się od standardu w naszym standardzie PAL głównie przez następujące właściwości: 525 linii telewizyjnych, 480 widoczne. 60 klatek na sekundę.Kolorowy wyświetlacz jest wykonywana za pomocą YIQ.
NTSC
PAL obowiązujący w Polsce standard telewizji. Określa ona 625 linii, które przenoszą 576 informacje w nim. Częstotliwość wyświetlania wynosi 50 klatek na sekundę. Kolory są przekazywane w systemie YUV.
PAL
(Od Picture Element) piksel jest najmniejsza jednostka kolor obrazu cyfrowego. Wiele pikseli tworzą jedną linię. Więcej pikseli (w linii) pełny obraz.
Pixel
Podgląd filmu
Preview
RGB zestawy przestrzeni kolorów, każdy widoczne pikseli trzech składników wraz R (red), zielony (g) i niebieski (b). Jeśli chcesz uzyskać realistyczne odwzorowanie kolorów na komputerze, każdy z tych składników Otoczenie musi mieć co najmniej 256 wartości.
RGB
oznacza Super Video CD. CD zawierające od 35 do 80 minut w formacie MPEG-2
SVCD
Część programów do edycji wideo wykorzystuje na pulpicie linię czasu, na której klipy (audio, wideo, efekty) są umieszczone.
Timeline
Zmienna wielkość danych na jednostkę czasową używanej podczas kompresji. 
VBR
Rozszerzenie pliku ".wmv" oznacza "Windows Media Video" - pliki wideo zakodowane Windows Media kodek. Windows Media opracowany przez Microsoft i ma kilka kodeków audio i wideo
WMV
Digital
ul. Paczkowska 26
50-503 Wrocław
Wróć do spisu treści