Przeplot obrazu - Digital - Usługi Archiwizacyjne

Digital - VHS na DVD
ul. Znicza 21
04-121 Warszawa
Digital - VHS na DVD
ul. Paczkowska 26
50-503 Wrocław
Digital - VHS na DVD
ul. Olbrachtowska 48
54-063 Wrocław
Przejdź do treści

Przeplot obrazu

Zagadnienia > Tworzenie filmów
Przeplot
Sposób wyświetlania obrazu, polagający na naprzemiennym wyświetlaniu parzystych i nieparzystych linii obrazu. Stosowano go głównie w celach wyeliminowania migotania na telewizorach kineskopowych. Ówczesny obraz w kinach i telewizorach domowych wyświetlane były z częstotliwością 24 klatek na sekundę co powodowało migotanie. Problem rozwiązano przez zastosowanie przeplotu. Półobrazy były wyświetlane z częstotliwościa 50 Hz co zmniejszyło migotanie i dało wrażenie, że obraz jest płynniejszy.
Wróć do spisu treści